Ukrainian English German Polish

Кафедра "Енергетичного машинобудування"
Первомайського навчально-наукового інституту НУК імені адмірала Макарова
щиро вітає своїх випускників з успішним захистом кваліфікаційних робіт рівня "бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" за освітньо-професійними програмами "Двигуни внутрішнього згоряння" та "Холодильні установки та системи кондиціювання".

Члени екзаменаційної комісії відзначили актуальність тем кваліфікаційних робіт, їх практичне спрямування. А з виступів студентів було зрозуміло актуальність та обґрунтування рішень застосування інноваційних технологій, сучасних методів та засобів досліджень. У процесі захисту студенти переконливо та логічно викладали свої результати. Обізнано відповідали на питання членів комісії, показали високий рівень професійних знань і практичних навичок, що отримали підчас навчання в інституті.

Бажаємо поставити для себе нові цілі і сміливо рухатися до них, визначитися з подальшою діяльністю і неодмінно знайти своє місце в цьому житті.
Вітаємо з успішним захистом диплома!