Ukrainian English German Polish

У збірнику подано тези доповідей міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Молодь, освіта, наука 2024", які містять дослідження актуальних соціально-економічних, правових та технічних проблемних питань становлення та розвитку сучасного українського суспільства. Зокрема, пропонуються ідеї та концепції вдосконалення: автоматизованих систем  та сучасних інформаційних технологій;  економічні та правові, соціально-політичні та духовні проблеми сучасного суспільства;  проблеми розвитку бухгалтерського обліку та аналізу; розглядаються проблеми та перспективи розвитку енергетичного машинобудування та теплоенергетики.

Збірник тез доповідей становить інтерес для управлінського персоналу підприємств та організацій, викладачів, аспірантів та студентів. Матеріали конференції можуть бути використані у написанні студентами дипломних та випускних робіт економічних та технічних спеціальностей.

Збірник Молодь освіта наука 2024р. Ч І

Збірник Молодь освіта наука 2024р. Ч ІІ