Ukrainian English German Polish

Викладачі та магістранти кафедри енергетичного машинобудування ПННІ НУК, к.т.н., доцент Доценко С.М., к.т.н., доцент Нестеренко В.В., старші викладачі Швець І.А. та Грабовенко О.І., магістранти Гайченя Р.О., Вознюк С.С., Дранчевський Д.В., Злоба Т.В., Тягнирядно Д.О., Фока Б.О., Коваленко Б.С. та Клінишков Б.Ю. прийняли активну участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Енергетичні установки та альтернативні джерела енергії» (ESAES – 2024), що відбулася 11-12 березня 2024 року дистанційно через платформу ZOOM.

Конференція, організована кафедрою двигунів внутрішнього згоряння ХНАДУ, зібрала науковців, інженерів, експертів та студентів з усього світу для обговорення актуальних питань у сфері енергетичних технологій та альтернативних джерел енергії.

Наші викладачі представили доповіді у Секції 9, яка була присвячена нетрадиційним та альтернативним видам палива для енергетичних систем. Яка є важливим моментом сучасної енергетики і пріоритетним розвитком екологічно чистих технологій на основі відновлюваних джерел енергії.

Участь викладачів кафедри конференції підкреслює їх внесок у розвиток наукових досліджень та практичного застосування новітніх технологій в галузі енергетики. Це також сприяє поширенню знань, стимулюванню інновацій, сприянню співпраці між фахівцями різних країн та вирішенню глобальних викликів у сфері енергетики.

Конференція дозволила учасникам обмінятися досвідом та ідеями, які сприятимуть подальшому розвитку енергетичного сектору та зменшенню впливу на довкілля.

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ»