Ukrainian English German Polish

Погляд науковців в галузі двигунобудування останнім часом прикутий до альтернативних палив. Серед рідких палив альтернативного походження особлива увага приділяється паливам отриманим в ході переробки рослинної сировини,до переваг яких  треба віднести: можливість відновлення запасів сировини, відносну дешевизну їх отримання, зберігання та переробки, а також можливість отримання значних обсягів сировини, достатніх для забезпечення власних потреб. Застосування рослинних олій в якості альтернативи дизельному паливу має цілий ряд переваг.

Так, рослинні олії мають виключно низький вміст сірки та ароматичних з’єднань, що означає практично повну відсутність у вихлопних газах оксидів сірки та канцерогенних поліциклічних ароматичних вуглеводнів. У викидах міститься менша кількість неспалених вуглеводнів, вони відносно нешкідливі для навколишнього середовища, так як при розливанні на ґрунт піддаються швидкому біологічному розкладанню, як і будь-який інший компонент рослинної сировини. Тому дослідження питання використання зазначених палив в ДВЗ є актуальним завданням.

Долучились до наукових досліджень за вищезгаданою тематикою і науковці кафедри «Енергетичне машинобудування».

У вересні 2019 року були зареєстровані два наукових проекти за ініціативною тематикою кафедри.
0121U111169 Дослідження впливу альтернативних рідких палив на ефективні, ресурсні та екологічні показники малопотужного дизельного двигуна.
Керівник к.т.н, доцент Доценко Сергій Михайлович, виконавець старший викладач Грабовенко Олександр Іванович.

0121U111168 Дослідження впливу рослинних олій на контактні поверхні деталей двигуна.
Керівник к.т.н, доцент Нестеренко Вікторія Валентинівна, виконавець старший викладач Швець Ігор Анатолійович.