Ukrainian English German Polish
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО - МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ КАФЕДРИ 2024
На черговому засіданні науково - методичного семінару викладачі ділилися результатами своєї наукової та методичної роботи.
Досвід впровадження своїх напрацювань - стали основою підготовлених викладачами проєктів.
к.п.н. Сотер М. В. поділилася власним досвідом сучасної технології іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти інженерно - технічних та економічних спеціальностей. Викладачка показала досвід використання окремих методів та показала їх позитивні переваги. 
к.х.н, доцент Тарасов І. В. представив узагальнюючий проєкт щодо організації практичних та лабораторних занять в умовах дистанційного навчання. В результаті власних апробацій, викладач виокремлює переваги, звертає увагу на певні недоліки. І пропонує шляхи їх подолання.
А викладач фізичної культури Флокей М. Д. був на зв'язку в дистанційному режимі безпосередньо з чергових змагань. І це яскравий приклад активної роботи викладача з молоддю не зважаючи на особливі умови.
Нові реалії життя формують нові виклики. Але це лише удосконалює нашу професійну майстерність. 
Попереду нові проєкти узагальнюючого досвіду.
 
 
 
 
 
З повагою ваша, зав.кафедрою к.і.н ,доцент Тетяна Букіна