Ukrainian English German Polish
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗМІНА РОЛІ ВИКЛАДАЧА - З НОСІЯ ГОТОВИХ ЗНАНЬ НА ОРГАНІЗАТОРА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
Кожен учасник освітнього процесу, а сьогодні це майбутні економісти, бухгалтери, підприємці - розв'язують конкретні практичні завдання, які дозволять отримати результат. Результат, який вони продумали, побачили і пробують в практичній діяльності.
На заняттях з соціології створюємо умови творчого саморозвитку. Формуємо полікультурні, мовленнєві, інформаційні та соціальні компетентності.
Наші випускники за спеціальностями 051, 071, 076 - творчі особистості і готові до викликів і проблем реального світу.
З повагою ваша к.і.н., доцент Тетяна Букіна