Ukrainian English German Polish
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
РОБОТА З НАУКОВИМИ ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ - ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ ЗНАНЬ І МЕТОД РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
-Доба інформаційного суспільтва - новий стан розвитку світової цивілізації.
-Робота над першоджерелами є важливим компонентом у викладанні та вивченні дисциплін гуманітарного і суспільного спрямування, оскільки текст, зокрема - словесний текст - є первинним джерелом.
- Зі здобувачами вищої освіти за спеціальністю Прикладна механіка та Теплоенергетика в процесі аудиторної самостійної роботи отримували знання з першоджерел (інформаційний компонент змісту навчання); розвивали розумові вміння аналізу, синтезу, осмислення(операційний компонент); виконували творчі пошукові завдання та ділилися враженнями і емоціями.
Робота велася в дружній партнерській взаємодії. Бо головна мета - за всією різноманітністю джерел та пріорітетів досліджень - дотримуватися вимог комплексного використання наявних джерел під час вивчення проблеми
-Досліджуємо! Навчаємось! Удосконалюємось!
 
 
 
 
 
З повагою ваша к.і.н.доцент Тетяна Букіна