Ukrainian English German Polish

Шановні студенти та учні шкіл міста Первомайська!

Запрошуємо Вас взяти участь у міжвузівській студентській науково-практичній конференції
Мета конференції: обмін інформацією та результатами наукових досліджень щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та технічних проблемних питань розвитку України та активізація науково-дослідної роботи студентської молоді.
Тематичні напрями роботи конференції:

Соціально-політичні, правові та духовні трансформації в умовах повоєнного відновлення суспільства;
Економіка, управління, фінанси: принципи взаємодії та механізми розвитку в умовах повоєнної трансформації України;
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та аналізу;
Комп’ютерні системи, захист інформації та сучасні інформаційно-комунікаційні технології;
Сучасний стан та перспективи розвитку теплоенергетики та енергетичного машинобудування.