Ukrainian English German Polish

В цей нелегкий час спротиву України російській агресії, весь світ єднається у відчайдушній боротьбі. Небайдужі громадяни роблять все, щоб забезпечити усім необхідним та допомогти тим, хто цього потребує. Добрі справи не залишаються непоміченими – вони як маяки світять для тих, хто чекає допомоги. 

Висловлюємо слова щирої вдячності за надану допомогу Клименко Наталії Григорівні!

 

Шановні студенти груп 47-ТЕ-20 та 47-ТЕ-20
кафедра «Теплоенергетики та технологій машинобудування»
вітає Вас з досягненням чергової важливої вершини, коли отриманий в результаті кропіткої роботи диплом символізує пропуск у світ нової професії. Нехай збувається все заплановане, не сповільнюється професійний ріст, бажаємо успішного становлення.

 

  Кафедра "Теплоенергетики та технології машинобудування" Первомайського навчально-наукового інституту НУК імені адмірала Макарова щиро вітає своїх випускників з успішним захистом кваліфікаційних робіт рівня "бакалавр" спеціальності 131"Прикладна механіка" за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерне проектування в машинобудуванні".

Вітаємо Вас із значною подією Вашого життя, з успішним захистом кваліфікаційних робіт. Бажаємо Вам бути успішними, з легкістю досягати поставлених завдань, не зупинятися на досягнутому, впевнено рухатися вперед. Нехай професія знайде своє застосування і принесе бажаний прибуток.

Кафедра "Енергетичного машинобудування"
Первомайського навчально-наукового інституту НУК імені адмірала Макарова
щиро вітає своїх випускників з успішним захистом кваліфікаційних робіт рівня "бакалавр" спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" за освітньо-професійними програмами "Двигуни внутрішнього згоряння" та "Холодильні установки та системи кондиціювання".

Члени екзаменаційної комісії відзначили актуальність тем кваліфікаційних робіт, їх практичне спрямування. А з виступів студентів було зрозуміло актуальність та обґрунтування рішень застосування інноваційних технологій, сучасних методів та засобів досліджень. У процесі захисту студенти переконливо та логічно викладали свої результати. Обізнано відповідали на питання членів комісії, показали високий рівень професійних знань і практичних навичок, що отримали підчас навчання в інституті.

Бажаємо поставити для себе нові цілі і сміливо рухатися до них, визначитися з подальшою діяльністю і неодмінно знайти своє місце в цьому житті.
Вітаємо з успішним захистом диплома!

 

У збірнику подано тези доповідей міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Молодь, освіта, наука 2024", які містять дослідження актуальних соціально-економічних, правових та технічних проблемних питань становлення та розвитку сучасного українського суспільства. Зокрема, пропонуються ідеї та концепції вдосконалення: автоматизованих систем  та сучасних інформаційних технологій;  економічні та правові, соціально-політичні та духовні проблеми сучасного суспільства;  проблеми розвитку бухгалтерського обліку та аналізу; розглядаються проблеми та перспективи розвитку енергетичного машинобудування та теплоенергетики.

Збірник тез доповідей становить інтерес для управлінського персоналу підприємств та організацій, викладачів, аспірантів та студентів. Матеріали конференції можуть бути використані у написанні студентами дипломних та випускних робіт економічних та технічних спеціальностей.

Збірник Молодь освіта наука 2024р. Ч І

Збірник Молодь освіта наука 2024р. Ч ІІ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ - 2024
Продовжуємо профорієнтаційні заходи серед учнівської молоді міста.
Сьогодні, в умовах партнерської взаємодії та співпраці - відвідали Первомайський ліцей "Престиж".
Акцентували увагу молоді на можливостях у виборі подальшої траєкторії свого розвитку, пов'язавши її з нашим закладом вищої освіти. Надали інформацію про спеціальності та освітні програми, про напрямки та види діяльності здобувачів вищої освіти.
Дякуємо педагогічному колективу за підготовку всебічно розвиненої молоді. Та готові до подальшої гармонійної співпраці!
 
 
 
З повагою ваша, зав. каіедрою к.і.н., доцент Тетяна Букіна

Колектив кафедри енергетичного машинобудування щиро вітає з присвоєнням вченого звання доцента кандидата технічних наук
Лисих Аллу Юріївну!
Бажаємо невичерпного натхнення, успіхів у професійній та науковій діяльності,  втілення всіх творчих і наукових задумів! Нехай ваша професійна діяльність приносить лиш задоволення та радість, дає можливості й гарантує гідну винагороду!

Викладачі та магістранти кафедри енергетичного машинобудування ПННІ НУК, к.т.н., доцент Доценко С.М., к.т.н., доцент Нестеренко В.В., старші викладачі Швець І.А. та Грабовенко О.І., магістранти Гайченя Р.О., Вознюк С.С., Дранчевський Д.В., Злоба Т.В., Тягнирядно Д.О., Фока Б.О., Коваленко Б.С. та Клінишков Б.Ю. прийняли активну участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Енергетичні установки та альтернативні джерела енергії» (ESAES – 2024), що відбулася 11-12 березня 2024 року дистанційно через платформу ZOOM.

Конференція, організована кафедрою двигунів внутрішнього згоряння ХНАДУ, зібрала науковців, інженерів, експертів та студентів з усього світу для обговорення актуальних питань у сфері енергетичних технологій та альтернативних джерел енергії.

Наші викладачі представили доповіді у Секції 9, яка була присвячена нетрадиційним та альтернативним видам палива для енергетичних систем. Яка є важливим моментом сучасної енергетики і пріоритетним розвитком екологічно чистих технологій на основі відновлюваних джерел енергії.

Участь викладачів кафедри конференції підкреслює їх внесок у розвиток наукових досліджень та практичного застосування новітніх технологій в галузі енергетики. Це також сприяє поширенню знань, стимулюванню інновацій, сприянню співпраці між фахівцями різних країн та вирішенню глобальних викликів у сфері енергетики.

Конференція дозволила учасникам обмінятися досвідом та ідеями, які сприятимуть подальшому розвитку енергетичного сектору та зменшенню впливу на довкілля.

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ»

 

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
КРУГЛИЙ СТІЛ "ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН: ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ В УМОВАХ ВІЙНИ"
Щорічна кафедральна подія обумовлена теоретичними і практичними питаннями, які ставить перед нами суспільстао.
Програмно - цільове спрямування цьогорічного заходу - "Формування особистості в сім'ї" - саме це питання досліджувала молодь. Цікавими і нердинарними були їх власні висновки. Молодь відкрито, на власних прикладах і проблемах показали кризові питання сучасної сім'ї, які відобразились власне на них. І що цінно - вони ж і пропонують шляхи подолання недоліків. І тут, звичайно - велика роль покладається на державу та її відповідні інституції.
До розмови були запрошені: керівниця управління соціального захисту населення Первомайської міської ради к.ю.н., доцент Ольга Поліщук та координаторка мобільної бригади соціально - психологічної допомоги постраждалим від домашнього та гендернозумовленого насильства м. Первомайськ, к.ф.н, доцент, психолог Марина Ковалик.
Молодь отримала інформацію про можливості отримання відповідної доромоги від державної інституції та недержавної. А практичні завдання показали кожному - чи потребуємо ми відповідної допомоги!!!!
В ході дискусії піднімали питання про гострі проблеми української сім'ї та негатині наслідки повномасштабної війни росії проти України, яка перервала природний процес життєдіяльності та розвитку української родини, загострила наявні та спровокувала нові проблеми і ризики.
Аналізували міграційні процеси та їх влив на родинні стосунки. Висловлювали точки зору науковців, які пишуть про вплив війни на зміну соціальної і демографічної поведінки чоловіків; жінок, що залишаються вдома тощо. Про проблеми, пов'язані із пристосуванням до мирного життя військових, про зростання ролі жінки в сім'ї і суспільстві тощо.
Щирою та відвертою виявилася розмова. Не зупинили і вимушені перерви під час тривог. Дискусію продовжували і в укритті.
 
І зробили висновок, що сім'я - це суспільство в мініатюрі, від цілосності якого залежить безпека всього великого людського суспільства /Ф. Адлер/
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З повагою ваша, завідувач кафедрою к.і.н., доцент Тетяна Букіна