Ukrainian English German Polish

Громадські обговорення ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

     Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості.
       Ключовими завданнями для закладу вищої освіти в контексті такої реформи є:
   1) інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на локальному рівні за участю державних, громадських та професійних організацій;
   2) залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до організації та удосконалення освітнього процесу, що  гарантуватиме стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти.
    Стейкхолдерами є фізичні та/або юридичні особи, які зацікавлені в розвитку системи вищої освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу.
    Участь стейкхолдерів дозволяє ПННІ в цілому і кафедрам виявити контекст, в якому вони функціонують, а також визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної освітньої програми становитиме «якість освіти».
      Однією з практик залучення стейкхолдерів до освітнього процесу в інституті є проведення громадських обговорень.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти