Ukrainian English German Polish

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2024 року

Правила прийому до ПННІ НУК на робітничу спеціальність "4112 - Оператор комп'ютерного набору" на 2024-2025 р.

Приклад мотиваційних листів

Розпорядження про склад вибіркової комісії

Положення про мотиваційний лист

Положення про апеляційну комісію

Положення про відбіркову комісію ПННІ НУК

Програма фахового іспиту при прийомі на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма Економіка і управління підприємством

Програма фахового іспиту при прийомі на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства

Програма фахового іспиту при прийомі на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 131 Приклада механіка, освітня програма Технологія енергетичного машинобудування 2024