Ukrainian English German Polish

Клименко Наталія

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

“Борітеся - поборемо!”

 

Молодіжна політика охоплює всі сфери життєдіяльності молоді, включає в себе питання, пов’язані з її формуванням і вихованням, охоплює процеси соціалізації, всю сукупність ідей щодо місця і ролі молоді в суспільстві та їхню реалізацію. Відділ молодіжної політики працює над створенням умов для розвитку здобувачів вищої освіти Первомайського ННІ НУК  як всебічно-розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, сповненої національної гідності, високої духовності, здатної до самовдосконалення, самореалізації та задоволення потреб студентської молоді в інтелектуальному, культурному та професійному зростанні.


Завдання відділу молодіжної політики:
- моніторинг актуальних проблем студентського середовища, підготовка матеріалів та заходів щодо їх вирішення;
розробка рекомендацій до планування роботи зі студентською молоддю, поточний та підсумковий контроль за виконанням планів;
- координація роботи зі студентською молоддю в інституті;
- формування ключових морально-етичних засад сучасної молодої людини: національно-патріотичної свідомості, розуміння громадянського обов’язку, поваги до Конституції України, державної символіки, рідної мови;
активної участі у житті громади міста;
- підтримка позитивного іміджу, корпоративної культури, дотримання та розвиток традицій інститутської родини;
творча реалізація особистості, формування сценічної культури, втілення студентських культурно-мистецьких ініціатив;
- пропаганда збереження навколишнього середовища, залучення до активної екологічної та природоохоронної агітації, розвиток екологічної культури;
- координація роботи щодо відповідального ставлення до власного здоров’я, формування навичок і утвердження здорового способу життя;
- забезпечення системи соціального  супроводу при впровадженні особистісно-орієнтованих технологій в роботі зі здобувачами вищої освіти соціальних категорій;
- індивідуальне консультування з питань соціального захисту студентської молоді (згідно чинного законодавства);
організація та проведення тематичних, культурно-мистецьких заходів;
- залучення здобувачів вищої освіти до волонтерських та благодійних акцій;
створення умов для активної участі кожного здобувача вищої освіти в художньо-естетичній діяльності через урізноманітнення роботи добровільних студентських об’єднань;
- розвиток і співпраця з міжнародними, вітчизняними творчими колективами та об’єднаннями, професійна підготовка здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міських фестивалях та конкурсах.


Функції відділу молодіжної політики та соціальної роботи:
- організаційна (планування соціально-гуманітарної діяльності спільно із структурними підрозділами інституту, взаємодія з державними, міськими громадськими організаціями);
- координаційна (здійснення соціально-гуманітарної взаємодії структур освітнього процесу інституту, координація їх діяльності);
- соціальна (забезпечення системи соціального супроводу студентів соціальних категорій);
інформаційно-комунікативна (інформування студентської молоді про їх права та соціальні гарантії у межах освітнього процесу);
- прогностична (моніторинг щодо виявлення інтересів, потреб та запитів студентської молоді);
спортивно-оздоровча (пропаганда здорового способу життя).


З метою досягнення більшої ефективності освітнього процесу відділ  дотримується принципів єдності національного і загальнолюдського, науковості і професіоналізму, гуманізації, демократизації, безперервності і наступності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, пріоритету проблемно-розвивальної освіти, активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, інтеграції традиційних і нових форм роботи з молоддю, гармонізації родинного і суспільного розвитку тощо.


Головні напрями молодіжної політики передбачають:
- всебічне сприяння духовному та фізичному розвитку студентської молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму;
- забезпечення виконання наказів і розпоряджень, інструктивних листів із проблем молодіжної політики та виховної роботи;
- розроблення пропозицій щодо удосконалення організаційно-функціональної структури управління виховним процесом в Університеті і визначення функціональних обов'язків суб'єктів управління;
- координація діяльності структурних підрозділів, студентського самоврядування та співпраця з громадськими організаціями в питаннях молодіжної діяльності та виховної роботи;
- сприяння широкому залученню студентів до діяльності органів студентського самоврядування, розвитку прогресивних форм самоврядування;
- вивчення проблем студентської молоді й створення необхідних умов діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді;
- допомогу у працевлаштуванні студентам за такими напрямами: профорієнтаційні консультації та навчально-тренінгова робота;
- роботу практичного психолога – надання психологічних, анонімних консультацій студентам і працівникам інституту, проведення психологічних тренінгів.

Положення про відділ роботи з молоддю

План роботи на перше півріччя 23-24 н.р.

 

Наші активності та що про нас пишуть