Довідка про циклову комісію "Економіки та бухгалтерського обліку"

Циклова комісія «Економіки та бухгалтерського обліку» здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями "Економіка підприємства" та "Бухгалтерський облік".  

Голова циклової комісії Павловська Н.І. (спеціаліст вищої категорії).

Серед викладачів 3 кандидати економічних наук, 4 спеціалісти вищої категорії. 

Освоївши освітньо-професійну програму базового рівня, пройшовши підсумкову державну атестацію і отримавши диплом молодшого спеціаліста, випускники мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, спеціалістів в області економіки та бухгалтерського обліку

На сьогоднішній день випускники відділення працюють на таких підприємствах та в організаціях, як: ТОВ «Укртелеком» м. Київ, ТДВ «Первомайськдизельмаш», ПП «Діаман», ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат", Агрофірма "Еврика", ПАТ "Молочноконсервний комбінат", Ощадний банк м. Первомайська, Первомайська центральна міська  лікарня, Централізована бухгалтерія відділу освіти.