Ukrainian English German Polish

Звіт про діяльність декана ІЕФ Жувагіної І.О. за 2017-2022 роки

Положення про Факультет ПННІ НУК

План роботи ІЕФ 2023-2024

Інженерно-економічний факультет забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за наступними спеціальностями:

 За освітнім рівнем бакалавр: 

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

076 Підприємництво та торгівля

131 Прикладна механіка

142 Енергетичне машинобудування

144 Теплоенергетика

 

За освітнім рівнем магістр: 

051 Економіка

131 Прикладна механіка

 

До складу інженерно-економічного факультету входить чотири провідні кафедри Інституту 

кафедра «Економіки, обліку та підприємництва

кафедра «Соціальних та загально-технічних дисциплін

кафедра «Теплоенергетики та технології машинобудування»

кафедра «Енергетичного машинобудування»