Інженерно-економічний факультет являється структурним підрозділом Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. На факультеті забезпечено ступенева підготовка фахівців, що передбачає продовження навчання після одержання  освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до рівня «бакалавр» та «спеціаліст» денної та заочної форм навчання.   Випускники за рекомендацією кафедр можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі Національного університету кораблебудування та інших навчальних закладах України.

Інженерно-економічний факультет здійснює підготовку за двома напрямами: 

- економіка підприємства;

- облік і аудит.

 До складу інженерно-економічного факультету входять три кафедри: 

- кафедра «Економіки та організації виробництва»;

- кафедра «Обліку і економічного аналізу»;

- кафедра "Cоціально-гуманітарних дисциплін та безпеки життєдіяльності".

На факультеті працюють досвідчені викладачі, серед яких: 1 доктор наук, 12 кандидатів наук, фахівці провідних підприємств,  здійснюється постійна наукова робота за актуальними проблемами економіки. Основною тематикою дослідження є впровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки як регіону так і держави, машинобудування, державне регулювання економіки цих процесів. За ініціативою факультету проводяться Всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції, відбуваються засідання круглих столів, семінарів, форумів. Щорічно проводяться конкурси на кращі роботи серед молодих вчених студентської спільноти, зокрема, конкурс бізнес-планів «Місто очима молоді»

Матеріально-технічна база факультету та зв'язок з підприємствами, організаціями та установами регіону дозволяє здійснювати підготовку фахівців із застосуванням прикладних пакетів економічного аналізу, обліку.

Як результат – випускники факультету володіють усіма сучасними методами управління підприємствами; методами аналітичної роботи на  виробництві; вміють застосовувати на практиці інформаційні технології для вирішення складних виробничих завдань тощо.

 

 Форма звітів та форма Завантижити тут...