Ukrainian English German Polish

Інноваційний центр  – є  структурним підрозділом та основною ланкою в організації науково-дослідної роботи Первомайської філії, що створюється в складі філії для сприяння одержанню і використанню нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів.

Діяльність Центру включає:

  • участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних тем, які фінансуються;
  • участь у виконанні госпдоговірних тем;
  • надання послуг щодо просування наукових розробок співробітників філії на ринок (пошук зацікавлених сторін);
  • виконання договорів про творчу співпрацю з підприємствами та організаціями;
  • виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;
  • виконання проектів Державного фонду фундаментальних досліджень;
  • виконання та участь у міжнародних наукових проектах та інше;

Інноваційний центр (Новини)