Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була створена у 2004 році. Викладачі кафедри безпосередньо беруть участь у підготовці фахівців у галузі технічних та економічних спеціальностей інженерно-економічного факультету за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання. Навчальний процес з дисциплін кафедри забезпечують штатні викладачі та викладачі-сумісники: Букіна Т.В. – зав. кафедри, доцент, к.і.н.; Ковалик М.О. – доцент кафедри, к.філол.н.; Поліщук О.В. – к. ю. н., доцент; Маленний С.К.,  Адабір А.А., – викладачі кафедри, Сотер М.В.,  – ст. викладач кафедри, к.п.н..

    Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну та методичну роботу. Більшість викладачів кафедри охоплені науковою роботою в різних галузях суспільно-гуманітарних знань: українська філологія, історія, юриспруденція, англійська мова, філософія тощо. Результати цієї роботи обговорюються на засіданнях науково-методичного семінару кафедри. За роки існування кафедри захищено 5 кандидатських дисертацій, 6 співробітників закінчили аспірантуру, опубліковано понад 80 наукових статей, 70 тез конференцій міжнародного та регіонального рівнів, 30 методрозробок з дисциплін кафедри. Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів здійснюється через проходження стажування у провідних вищих навчальних закладах України та НАН України.

   Викладачі кафедри залучають студентів до наукової роботи та здійснюють її керівництво. Результати досліджень представляють на міських, міжвузівських, всеукраїнських конференціях наукових студентських робіт, серед яких уже є лауреати обласних турів всеукраїнських конференцій.

   Щороку кафедра організовує та проводить міжвузівську студентську наукову конференцію «Проблеми сімейних відносин: правовий та соціальний аспекти». Студенти залучаються до вивчення не лише загальнодержавних аспектів, але і досліджують прояви, труднощі та досягнення на регіональному рівні. За наслідками роботи конференції видається збірка наукових статей та підводиться підсумок, в якому виробляються основні шляхи можливого вирішення піднятих проблем на державному та регіональному рівнях і затверджуються додаткові бали для активних учасників дослідження і обговорення.

     Викладачі кафедри проводять активну профорієнтаційну роботу. До більшості заходів, що організовуються викладачами кафедри, залучаються школярі загальноосвітніх навчальних закладів міста і району: конференції, круглі столи, олімпіади, вікторини, тренінги, концерти, спільні виховні години, зустрічі зі студентами тощо.

   Викладачі кафедри мають активну громадянську позицію. Беруть участь у роботі органів місцевого самоврядування, громадських організаціях тощо.

     Ми навчаємо для життя!

       Коли людина мислить, вона має сумнів, але вона впевнена, коли діє.

А.Франц