Тарасов Ігор Вадимович

Посада: завідувач кафедрою, доцент

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук
Вчене звання: доцент з інформатики та комп'ютерної техніки

Основні навчальні курси: хімія, основи інформаційних технологій та програмування, інформаційні технології в машинобудуванні, інформаційні технології в теплоенергетиці, економетрика

Наукові інтереси: тензиметричні дослідження фазових рівноваг в надпровідникових системах, термодинаміка, математичне моделювання фізико-хімічних, економічних, технічних систем.

 

Лисих Алла Юріївна

Посада: старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Основні навчальні курси:  опір матеріалів, деталі машин, теоретична механіка.

Наукові інтереси: чисельні методи розв’язання диференційних рівнянь

 

 

Маринов Олександр Васильович

Науковий ступінь: -

Посада: викладач

Основні навчальні курси: фізика

Наукові інтереси: Технологія розробки та реалізації творчих задач з фізики, впровадження Unix-подібних операційних систем в сучасних навчальних закладах.

 

 Капура Ігор Анатолійович

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Основні навчальні курси:  Електротехніка та електроніка

Наукові інтереси: забезпечення функціонування радіоелектронної апаратури при впливі імпульсних електромагнітних випромінювань на основі використання перемикаючих властивостей високотемпературних надпровідників.

 

 

Бельська Марія Валентинівна

Посада: викладач.

Науковий ступінь:  –

Основні навчальні курси: основи охорони праці, охорона праці в галузі.

Наукові інтереси: засоби захисту навколишнього природнього середовища на підприємствах.

   Костюкова Тетяна Іванівна

 Посада: старший викладач

 Науковий ступінь:  – доцент НУК

 Основні навчальні курси: нарисна геометрія,  інженерна та комп’ютерна графіка.

 Наукові інтереси: впровадження інформаційних технологій в процес викладання «Нарисної геометрії та інженерної графіки»

 

 Галісевич Вікторія Петрівна

 Посада: старший викладач

 Науковий ступінь:  –

 Основні навчальні курси: безпека життєдіяльності, цивільний захист

 Наукові інтереси: дослідження екологічних проблем повітряного басейну та водних ресурсів у Миколаївській області