Кафедра являється потужними навчальним підрозділом Первомайської філії НУК імені адмірала Макарова і має високий науково-педагогічний потенціал у складі якого досвідчені  кандидати  економічних наук, доценти.

Кафедра  економіки та організації виробництва  здійснює навчання за двома спеціальностями:  051 – Економіка та 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Спеціальність «Економіка» є комплексною економічною спеціальністю. Для фахівців такого профілю потрібні глибокі знання з мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, фінансів, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, логістики, економіки та стратегії розвитку підприємства, фінансового обліку, аудиту, організації виробництва, інноваційної діяльності, господарського права тощо.

Спеціальність  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є новою спеціальністю з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу. Створення такої спеціальності обумовлене потребою ринкового середовища та станом економіки в Україні.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами. За період навчання компетентні викладачі розкриють потенціал кожного, використовуючи власний науково-практичний досвід.

Кафедра має стійкі зв’язки з підприємствами, комерційними фірмами, навчальними та науково-дослідними організаціями. Підтримуються і розвиваються контакти з міжнародними та національними установами з удосконалення бізнес-освіти.

Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал.

На кафедрі працюють: 

 • 7 висококваліфікованих викладачів-науковців, а саме:
 • Професорів – 1
 • Докторів наук – 1
 • Доцентів – 5
 • Кандидатів наук – 5
 • Викладачів–сумісників  - 1

Викладачами кафедри опубліковано:

 • Монографій та монографій у співавторстві – 18;
 • Підручників та навчальних посібників – 8;
 • Статей  у журналах, що входять до Переліку наукових фахових видань  України  - більше ніж 300, публікацій у періодичних виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз, зокрема Scopus  та Web of Science Core Collection – 7;

 

Кафедра забезпечує викладання більше 50 дисциплін, основними з яких є:

 • Економіка підприємства,
 • Стратегія підприємства,
 • Економіка і організація інноваційної  діяльності,
 • Управління потенціалом підприємства,
 • Основи підприємництва,
 • Геоекономіка,
 • Обґрунтування господарських рішень,
 • Планування і контроль на підприємстві,
 • Організація виробництва,
 • Організація та нормування праці;
 • Фінанси,
 • Регіональна економіка,
 • Економічна теорія,
 • Ринок цінних паперів,
 • Статистика,
 • Статистика підприємства,
 • Ринок цінних паперів,
 • Економічна діагностика,
 • Проектний аналіз та інші.

Головна особливість кадрового потенціалу кафедри – поєднання економічної та технічної освіти викладачів і наявність у них досвіду науково-педагогічної та практичної економічної діяльності, що підтверджено стажуванням викладачів у провідних вітчизняних та зарубіжних університетах, загальновідомих комерційно-виробничих структурах і наявністю у них фахових сертифікатів та ліцензій підвищення кваліфікації. Кафедра здійснює науково-творчу співпрацю з іншими навчальними закладами України  та  зарубіжжя. 

Щороку на інженерно-економічному факультеті проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку регіону: промисловий і економічний аспект»та Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука».

Важливим етапом у підготовці студентів є щорічне проведення внутрішньої олімпіади  з економіки, конкурсу бізнес-планів, круглих  столів з актуальних проблем розвитку  економіки регіону, профорієнтаційних заходів.

Головним завданням кафедри слід вважати науково-методичне, практичне, інформаційне та кадрове забезпечення підготовки фахівців спеціальностей 051-Економіка та 076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для формування компетенцій у їхній майбутній професійній діяльності у сфері економіки і управління підприємством, торгівлі та підприємництві.