Ukrainian English Russian

Шановні вступники!

Відповідно до наказу МОН України №1468 від 26.11.2020 року «Про підготовку та проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання», реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) триватиме з 11 травня (з 9:00) до 3 червня 2021 року (до 18:00).

Вступники (ОС «Бакалавр») для вступу на ОС «Магістр» зможуть надіслати скан-копії (фотокопії) документів для дистанційної реєстрації на ЄВІ на електронну адресу admin@ppi.net.ua

Перелік документів, необхідних для реєстрації:

заява-анкета;

документ, що посвідчує особу;

облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

1 фотокартка розміром 3*4

документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулих роках);

медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЄВІ);

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Приймальна комісія перевіряє наявність документів необхідних для реєстрації вступника.

Якщо після перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, тоді на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надсилає повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Здійснивши всі необхідні перевірки документів та реєстрацію вступника, представник Приймальної комісії надсилає скановану копію реєстраційної картки. Вступнику необхідно перевірити правильність даних, засвідчити їх підписом та надіслати Приймальній комісії. Після цього, вступник отримає копію екзаменаційного листка на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті.

Основна сесія ЄВІ буде проходити в обласних центрах та містах обласного значення.

Перелік міст обласного підпорядкування, у яких може бути створено пункти тестування для проведення основної сесії ЄВІ з англійської мови у 2021 році (Наказ УЦОЯО №67 від 29.04.2021)

№ з/п

Регіон

Місто

1

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг

2

Запорізька область

м. Мелітополь

3

Київська область

м. Біла Церква

4

Полтавська область

м. Кременчук

5

Черкаська область

м. Умань

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, а також може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо про таку необхідність зазначено в заяві-анкеті.

Телефони для консультації:

0973274731 – Ірина Сергіївна

 

 

У зв’язку з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Миколаєва про скасування "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території Миколаївської області та перехід Миколаївщини - у "жовту" зону - з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року (протокол №11 від 30.04.21 року) з 11 травня заняття у Первомайській філії НУК на денній та заочній формах навчання будуть проходити згідно графіка навчального процесу у звичайному режимі.

21 квітня 2021 року відбувся ХIII Студентський науково-практичний форум "Сучасні технології: досягнення та перспективи", який був організований викладачами та співробітниками кафедри ФЗТД.

У зв’язку із карантином оголошеним в Україні і який до теперішнього часу триває, були відмінені очні заняття, в тому числі і в Первомайській філії НУК. Тому наукова робота зі студентами, як і навчальна, проводилась дистанційно. Хоча це доволі незвично і студентам, і викладачам, але учасники нашого форуму та їх наукові керівники виявили значну наполегливість і бажання до наукових досліджень.

Форум відбувся в дистанційному режимі, доповіді надсилались в організаційний комітет на електронну пошту. Співробітники кафедри ФЗТД їх приймали, обробляли, зв’язувались з керівниками з метою уточнення змісту та даних. Також успішна підготовка до форуму стала можливою завдяки співпраці всіх членів організаційного комітету.

На форумі "Сучасні технології: досягнення та перспективи» було представлено 17 доповідей. Були представили змістовні та цікаві доповіді, які підготували викладачі кафедр Первомайської філії НУК. Молоді дослідники представили свої роботи з різноманітних галузей технології. Вони представили на форумі теми, які їм цікаві  як майбутнім фахівцям – і це перший крок у науку. Багато хто з них планує продовжувати свою роботу у лабораторіях інституту.

Відмінністю цьогорічного заходу також стала та обставина, що в нашому форумі прийняв участь студент Мигіївського аграрного коледжу – навчальним заклад, з яким нас пов’язує багаторічне співробітництво.

Також помітно, що досить багато студентів зацікавились екологічною тематикою. Тобто молоді люди вважають цей напрям досліджень пріоритетним для сучасного фахівця. Є цікаві доповіді, які пов’язують інформаційні технології із економіко-фінансовою сферою діяльності людини, теплоенергетикою. Зрозуміло, що і сучасний стан в освітній сфері країні не залишився поза увагою молодих науковців: декілька доповідей стосується дистанційної освіти, в яких просліджуються власний досвід користування певними платформами.

Директор ПФ НУК підбив підсумки  проведення ХIII Студентського науково-практичного форуму «Сучасні технології: досягнення та перспективи» та відзначив найкращі тематики досліджень наших студентів.

Тематика, яка була представлена на форумі

ПІБ

наукового керівника

Тема доповіді або 

назва напрямку

ПІБ

студента

Анастасенко С.М.

Ксилемний фільтр для води

 Вівтюк О.В.

Тарасов І.В.

Відтворювальна енергія

 Столяр Д.В.

Гришина Л.О.

Роль інформаційних технологій у забезпеченні ефективності комерційної діяльності

 Філіпішина К.І.

Анастасенко С.М.

 

Використання сонячно-водневої енергії на присадибній ділянці

 Васюта В.А.

Гордієнко М.Л.

 

Відкриття гравітаційних хвиль

 Двуліт Ю.Ю

Гавриленко Н.В.

 

Застосування кібернетичного підходу в екологічному управлінні

 Заболотня Т.С.

Анастасенко С.М.

 

Комп'ютерне моделювання як метод досліджень реальних об'єктів

 Балаховський В.А.

Доценко С.М.,

Нестеренко В.В., Грабовенко О.І.,

Швець І.А.

Система навантаження на базі гідравлічного гальма  для випробувань високообертового 

дизеля малої потужності

 Топльницкий Ю.Ю.,     Рахно В.В.

Капура І.А.

 

Системи розпізнавання обличь: загадки і загрози

 Капура Д.В.

Козіцька Н.О.

 

Електронний документообіг як

сучасне дистанційне спілкування

 Заболотна Н.С.,   Гончар А.С.

Маринов О.В.

Використання теплової та електричної енергії сміттєспалювальних заводів України

 Отченаш С.В.

 

Капура І.А.

Система автоматизації «розумний дім» на основі технології KNX

 Сологуб Д.І.

Грищенко О.В.

 

Місце електронного лікарняного в системі державних електронних інформаційних ресурсів

 Гудзь Д.В.

Лисих А.Ю.

 

Виплавка сталі: історія та сучасність

  Пархоменко І.В.

Тарасов І.В.

 

«Пластикова» загроза та шляхи її подолання

 Чабанов Б.В.

Гордієнко М.Л.

 

Сергій Корольов – головний конструктор перших ракетно-космічних систем, основоположник практичної космонавтики (до 60-річчя першого польоту людини у космос)

 Булгак Д.О

Лисих А.Ю. 

 

Екологічна сировина для тари та упаковки

 Самарін М.Л.

Тези доповідей учасників ХIII Студентського науково-практичного форуму "Сучасні технології: досягнення та перспективи"

 

 

 

 Робоча зустріч команди проекту DigEco Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Вирішення робочих питань, обговорення плану роботи і результатів тренінгів. Окремий позитив - отримання подарунків від партнерів з лого Erasmus!
  
   The working meeting of DigEco NUS project team. Solving work issues, discussing the work plan and training results. An additional positive moment is in receiving gifts with the Erasmus logo from our dear partners!
 
 
 
Матеріал підготовлено
Інноваційним центром - д.е.н. , професор Філіпішина Лілія Михайлівна

Студентське життя — це не лише лекції, іспити та курсові. Це ще й різноманітні диспути, конференції, тренінги, екологічні та благодійні акції, а також міжнародна співпраця. Таким насиченим є життя студентів Первомайської філії Національного університету кораблебудування.

Відділ з молодіжної політики під керівництвом Наталії Клименко працює вже п'ять років й увесь цей час він провадить активну роботу серед молоді вишу.

Освітні заходи

На базі молодіжного відділу філії регулярно проходять різноманітні освітні заходи: диспути, тренінги, форуми, громадські обговорення тощо. Так, 15 березня 2021 року відбувся правопросвітній тренінг «Знай свої трудові права», в якому взяли участь студенти першого та третього курсу. Молодь змогла заглибитися в питання трудових прав, розібратися в тонкощах пошуку роботи через різні агенції, почути про влаштування на роботу за кордоном та перевірити себе на правильність вибору професії. На тренінг завітав директор центру зайнятості Вадим Дудченко, який надав фахові поради та відповів на запитання студентів.


Міжнародна співпраця

Національний університет кораблебудування має налагоджені багаторічні міцні зв'язки з міжнародними партнерами, зокрема в Болгарії, Німеччині, Чехії, Польщі й Молдови. Студенти вишу мають можливість долучитись до програм культурного обміну та на практиці застосувати набуті знання: поєднати корисне з приємним — ознайомитись із культурою іншої країни, відпочити, а також удосконалити знання іноземної мови та отримати хороший заробіток.

Екологічні та благодійні акції

Протягом трьох тижнів березня-2021 студенти Інженерно-економічного факультету збирали речі для тих, хто опинився у скрутних життєвих обставинах в рамках благодійної акції «Надія на тебе». Згодом зібрані речі передали до Територіального центру соціального обслуговування.

Провадити акцію далі завадив карантин, але студенти не опускають рук й після закінчення карантину обіцяють акцію продовжити, адже благодійністю займаються на постійній основі.

Так само регулярно організовують й екологічні акції з висадження дерев.

 
 
 

   Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка мав за честь презентувати проєкт Програми ЄС Еразмус+ DigEco для стейкхолдерів. У стінах столітнього університету радо вітали шановних гостей-учасників offline & online зустрічі: Катерина ПОЛУПАНОВА, начальник Відділу міжнародних проєктів ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», менеджер проєкту DigEco в Україні; Вікторія ГОНЧАР, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (онлайн); Лілія ФІЛІПІШИНА, професор кафедри економіки і організації виробництва Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (онлайн); Володимир ЮР’ЄВ, заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації; Михайло СІМАШКЕВИЧ, голова Кам’янець-Подільської районної ради; Віктор ВІННІЧУК, начальник відділу активної підтримки безробітних Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості; Віталій ЗАВАДСЬКИЙ, директор ТОВ «Акгросолюшнс»; Віталій МАЗУР, директор приватного підприємства «Тепломонтаж-Сервіс»; Андрій МАСТИКАШ, депутат міської ради, директор ТОВ «Поділбудсервіс»; Сергій ПЕЧЕНЮК, голова ТОВ «Іммопретт»; Надія ПОПОВА, начальник Кам’янець-Подільського управління Державної казначейської служби; Мар’ян ТРІПАК, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
   Віримо, що наша перша зустріч стала початком конструктивної та ефективної співпраці на шляху реалізації завдань проєкту DigEco. Попереду багато відповідальної роботи, але ми докладемо усіх зусиль, аби бути надійними та ефективними партнерами проєктного консорціуму. Отож, make this world more digital with us!
     Окрема подяка, Катерині Полупановій, Вікторії Гончар та Лілії Філіпішиній. Колеги, дякуємо вам за новий досвід та нові знання, які ми отримуємо у межах проєкту.

Дякуємо DigEco!


З повагою, керівництво та колектив Кам’янець - Подільського національного університету імені Івана Огніенко