19 березня 2014 року відбувся VI Студентський науково-практичний форум "Сучасні технології: досягнення та перспективи", який був організований викладачами та співробітниками кафедри ФЗТД. 26 студентів представили змістовні та цікаві доповіді, яких підготували викладачі кафедр ФЗТД, "Економіки та підприємництва", ТЕ та ТМ, "Обліку та аудиту", ДВЗ та відділення   ОКС. Молоді дослідники представили свої роботи з різноманітних галузей технології. Вони представили на форумі теми, які їм цікаві  як майбутнім фахівцям – і це перший крок у науку. Багато хто з них планує продовжувати свою роботу у лабораторіях інституту.

Особливу увагу  у доповідях  цього року надано  різноманітним джерелам енергії, що є дуже актуальним для України. Також студентам були цікаві комп'ютерні технології, екологічні проблеми тощо. Тематика, яка була представлена на форумі:

 

ПІБ

викладача

Тема доповіді або

назва напрямку

ПІБ

студента

Група

 

Грищенко О.В.

Щодо енергоаудиту котелень та джерел теплопостачання

Комарова В.О.

33-ОА-11

Клига Л.Ф.

Універсальна електронна краватка

Цибулько Є.С.

111-ОКС

Ошовський  В.Я.

Звалищний газ як альтернативне джерело енергії

 Білоус Я.В.

27-ТЕ-12

Клига Л.Ф.

Інформаційні технології слідчої діяльності

Руколь О.С.

251-П

Анастасенко С.М.

Механізм стимулювання енергозбереження

Ямпольський В.П.

47-ТЕ-10

 

Нестеренко В.В.

Система КОМПАС-3D

Копайгора Н.І.

30-ІМ-11

Тарасов І.В.

Впровадження АСКОЕ на підприємствах Миколаївської області

Рейма В.О.

Опря Д.В.

30-ІМ-11

Литвин С.М.

Волновой обменник с неподвижным ротором

Рапач І.Б.

Гугуєв О.Ю. 

44-М-12

Капура І.А.

Системы сбора дождевой воды и повторное её использование

Беженуца О.І.

47-ТЕ-10

Варецька Н.А.

Екологічний стан Миколаївської області

Гронська Н.В.

Ошовський В.В.

111-ОКС

Лисих А.Ю.

Сучасний безпечний автомобіль

Дударчук В.С.

20-ІМ-12

Філіпішина  Л.М.

Екологічна енергетика

Вовченко К.О.

42-УЕП-10

 

Святецький М.В.

Економія енергоресурсів на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях

Макрій В.А.

37-ТЕ-11

Філіпішина Л.М.

Екологічні проблеми  водних ресурсів в Україні

 

Осійчук Г.В.

42-УЕП-10

Будуров В.Л.

Модернізація автономних систем опалення з використанням теплових насосів

Солонар В.В.

50-ІМ-09 

Ванін О.В.

 

Вибір оптимального варіанту технологічного процесу

обробки тіл обертання

 

Міщенко Є.М.

50-ТМ-13

Ваніна Н.М.

 

Прискорена модернізація машинобудування як основа інноваційних економічних зрушень в Україні 

Корюкін Р.О.

42-УЕП-10

Філіпішина Л.М.

Охорона навколишнього природного середовища й екологічна безпека

Тодосьєва А.О.

42-УЕП-10

Лисих А.Ю.

Мировой потенциал геотермальной энергии и перспективы его использования

Допілко Є.І.

27-ТЕ-12

Гришина Л.О.

Аалітична оцінка впровадження енергозберігаючих заходів в первомайському районі

Нерубащенко Л.В.

 

52-УЕП-13

Гришина Л.О.

Стан питної води у первомайському районі

Дудка А.С.

52-УЕП-13

Островська І.О.

Використання Python та Django у Web-програмуванні

Василенко В.В. Галісевич О.І. 

411-ОКС

 

Зав. кафедри ФЗТД І.В. Тарасов відкриває VI студентський

науково-практичний форум

Учасники форуму готуються до доповідей

Одна з найкращих робіт на форумі – доповідь студентки групи 30-ІМ Копайгори Наталії Іванівни

Декан машинобудівного факультету к.т.н., доцент Ошовський В.Я. відмітив найкращі доповіді учасників

Директора ППІ НУК Доценко С.М. та декан ІЕФ Гришина Л.О.

нагороджують учасників форуму

 Учасники форуму і оргкомітет