16-17 січня 2014 р. на кафедрі ТЕ та ТМ відбувся державний іспит з професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом "Інженерна механіка" у гр. 53-ІМ-11з.

Під час складання іспиту студенти заочної форми навчання показали високий рівень знань, а комісія у складі д.т.н., професора Каірова О.С., к.т.н., доцента Ошовського В.Я., доцента НУК Григурко І.О., та викладача Будурова В.Л., зробила висновок про достатньо високий рівень підготовки студентів.