Щороку 10 грудня світова громадськість відзначає Міжнародний день прав людини. Загальна декларація прав людини 1948 року була першим визначним документом на шляху створення системи міжнародних правових актів, спрямованих на захист прав людини. Традиційно в цей день міжнародні, регіональні, урядові й неурядові організації використовують цю нагоду, аби наголосити на важливості для світового співтовариства забезпечення рівних і реальних прав кожній людині незалежно від расових чи національних приналежностей, привернути увагу до тих владних авторитарних режимів, які грубо порушують права громадян на гідний спосіб життя.

 

Нині ще слід здійснити чимало кроків для реального закріплення прав людини в житті кожної дитини, кожної жінки та кожного чоловіка. Чимало невирішених проблем у цій царині є і в нашій країні.

Враховуючи актуальність і наукове значення правозахисної тематики, науковці Первомайського політехнічного інституту та Первомайського коледжу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, ПФ ВНЗ Університету сучасних знань (м. Київ), Первомайського коледжу КІРУЕ провели 10 грудня 2013 року ІІI Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію на тему: «Проблеми забезпечення прав людини в Україні та світі».

До обговорення запропоновано низку питань, а саме: порушення прав журналістів та працівників ЗМІ, проблем захисту прав дитини в Україні, право на евтаназію як складова права людини на життя, торгівля людьми в Україні, насильство над жінками в сім'ї, порушення прав людини на безпечне довкілля, порушення виборчих прав громадян України, проблеми безпритульних дітей, проблеми забезпечення майнових прав дітей, забезпечення мовних прав і обов’язків в Україні, порушення трудових прав працівників в Україні.

Права людини можна визначити як основні норми, без яких люди не можуть жити з гідністю. Вони є засадами свободи, справедливості і миру. Дотримання цих прав дозволяє людям та суспільству всебічно розвиватися. Права людини повинні розглядатися в контексті принципів загальної етики. Це є підставою розуміння кодексів поведінки та принципів, особливо стосовно поваги до прав людини в екстремальних ситуаціях. Права людини повинні обговорюватися у зв’язку з такими предметами, як конституційне право, кримінальне право, цивільне, екологічне тощо. В ідеалі права людини повинні бути інтегровані у весь навчальний курс для студентів вузів, які мають юридичні факультети.

Основна відповідальність за підтримання порядку на певній території належить державі, оскільки порядок та безпека є головними умовами, за яких громадяни можуть користуватися економічними, соціальними, політичними, громадянськими та культурними правами. Держава повинна нести відповідальність за імплементацію міжнародно визнаних прав людини на власній території, причому це означає, що вона не лише повинна долати порушення цих прав з боку власних службовців, а й захищати ці права від порушення іншими особами та всіляко їх просувати.

Спрямованість досліджень учасників конференції є різною за своєю суттю, змістом та підходом до розв’язання проблеми, однак усі вони зводяться до думки, що правова реформа в Україні повинна закріпити основну функцію правової держави – забезпечення прав і свобод людини та громадянина.