Ukrainian English German Polish
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Знайомимо з новим дослідженням.
ВПЛИВ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНЦІВ НА ПОДІЇ СЬОГОДЕННЯ
Історична пам'ять українського народу і сучасні події - як використовується в сучасному історичному дискурсі та роль у формуванні національної ідентичності.
Об'єднавшись з колегами Вінничини Наталією Кузьмінець та Оленою Стадник - дослідили формування ідентичності України на фоні історичної спадщини, враховуючи унікальний внесок країни у світову культуру та історію.
Військова агресія стала каталізатором глибоких змін у свідомості. Аналізуємо та узагальнюємо події різних історичних етапів, включаючи сучасний.
Важливо усвідомити минуле для розуміння та реагування на виклики сьогодення.
З повагою ваша к.і.н., доцент Тетяна Букіна