Ukrainian English German Polish

Вітаємо здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування» з успішним захистом кваліфікаційних робіт.  Під час захисту випускних робіт здобувачів вищої освіти підтвердили свою готовність до фахової діяльності у майбутньому на відповідних посадах.  Бажаємо випускникам творчого натхнення, втілення набутих знань для післявоєнного відновлення економіки  України!