Ukrainian English German Polish

Загострення конкуренції на ринку науково-освітніх послуг інтенсифікує пошук університетами інструментів і методів формування й посилення конкурентних переваг

Практика свідчить про те, що Заклади вищої освіти все більшою мірою використовують методи та інструменти маркетингу, які довели свою ефективність у різних галузях комерційної і некомерційної сфер

Одним з найбільш ефективних інструментів формування й посилення унікальних конкурентних переваг університетів на ринку науково-освітніх послуг є брендинг, адже Потужний бренд формує лояльне ставлення економічних контрагентів та контактних аудиторій, забезпечує високу ефективність впливу маркетингових комунікацій на цільові аудиторії, викликає більшу довіру у партнерів з виконання грантових та інших проєктів (вітчизняних і міжнародних), що сприяє укладенню відповідних угод, а відтак для університетів актуалізується проблема розбудови ефективної системи брендингу  в контексті формування й реалізації їх конкурентних переваг на ринку науково-освітніх послуг

У рамках проведення Всеукраїнського науково- педагогічного підвищення кваліфікації Сумський національний аграрний університет Sumy National Agrarian Universit Окрема увага була приділена важливості PR - кампанії закладу вищої освіти, створення привабливого іміджу, event менеджменту, маркетингу у соціальних мережах і SMM, активної участі на різних сторінках соціальних мереж; трендам та актуальним новинам

Дякую колегам Ксенія Блюмська-Данько Юрій Данько за високий рівень професіоналізму  та неоціненний досвід