Ukrainian English Russian

ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ

Організатор: Тетяна Букіна – к. і. н, доцент, доцент кафедри соціальних та загальнотехнічних дисциплін ПННІ НУК імені адмірала Макарова.

25 квітня 2022 року студенти – першокурсники Первомайського навчально – наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова зустрілися за філософськими читаннями «Із історії розвитку світової філософської думки».

Мета зустрічі – розкрити сутність філософії та її значення в сучасному суспільстві. Розглянути особливості філософського мислення, яке формується і розвивається на протязі багатьох століть. Охарактеризувати умови та чинники культурно – історичного розвитку філософії Стародавності, Середньовіччя, Нового часу. Повторити зміст основних понять.

Актуальність теми - вивчення філософії починається із засвоєння історії розвитку філософської думки. У поглядах філософів починаючи з античності найважливішою є віковічна проблема сенсу людського існування та буття. І в наш час особливо гостро постає питання про буття людини. Це пов’язано з підвищенням інтересу до різних форм людського самовиявлення та самоусвідомлення. Філософські ідеї видатних мислителів різних часів мають гуманістичний характер; розробляють принципи етики та моралі; вирішують проблеми людської особистості, що є актуальним і в нинішній час, зокрема для розуміння духовних процесів сучасного життя.

Тип зустрічі: семінар відтворення теоретичних знань з елементами проблемного навчання.

          Були проведені:  Конкурс «Мозковий штурм», Конкурс «Відгадай хто вони», Конкурс «Цікава філософія», Конкур «Відкритий мікрофон»

          В ході діалогу робили безліч висновків, зокрема, що продовж багатьох століть «Наука про мудрість» збагачувалась філософськими ідеями видатних мислителів. Але очевидним постало питання – «Чи потрібна сучасній людині філософія?»

          І було зроблено висновок  - Так! Бо філософія говорить нам про найголовніше – як бути людиною. Вона допомагає людині визначати своє місце в житті. Філософія духовно збагачує людину. Формує моральні цінності, вчить чеснотам, виховує норми поведінки.

За допомогою філософських знань ми розуміємо, що необхідно прагнути до повноцінного життя.

«Життя – це тайна. Пізнай її»