Для студентів першокурсників пройшло бінарне заняття, яке провели педагоги ПФ НУК Лілія Філіпішина та Наталія Клименко. Вони ввели в курс студентів щодо питань міжнародної співпраці. Розповіли про можливості філії в галузі освіти на міжнародній арені, говорили про комунікації та інформаційні технології. Міжпредметні зв’язки підвищують ефективність формування наукового світогляду першокурсників та дають можливість застосовувати одержані знання на практиці. Враховуючи досягнення науково-технічного прогресу, на систему вищої освіти покладається завдання підготувати молоде покоління, яке буде здатне як розумової праці так і до активної діяльності в житті.

 Відділ по роботі з молоддю та міжнародних програм