В червні 2020 року 12 здобувачів вищої освіти  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (Освітня програма «Облік і аудит») успішно склали кваліфікаційну атестацію. Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і економічного аналізу вітають випускників та бажають подальших успіхів.