Вітаємо студентів 47-ТЕ-16 групи з успішним складанням кваліфікаційного екзамену зі спеціальності  144 «Теплоенергетика». Атестаційна комісія  оголошуючи оцінки підкреслилав що знання отримані студентами  під час навчання мають високий рівень. Теоретичні знання показали, що студенти гідні отримання освітнього ступеня «Бакалавр».