ПЛАН

засідання Науково-методичної ради Первомайської філії НУК

(відкоригований у зв’язку із карантином) на 19.05.2020р.

План роботи

1.Про оновлення робочих програм дисциплін згідно з Наказом ректора № 44.

 

 

Гришина Л.О.

 

2.Про методично-інформаційне забезпечення лекційного матеріалу дисциплін денної і заочної форми  в умовах дистанційного навчання

 

Зав.кафедрами

3.Про методично-інформаційне забезпечення практичних робіт в умовах дистанційного навчання

 

Зав.кафедрами

4.Про наукові публікації викладачів у вітчизняних і  міжнародних виданнях

 

Зав.кафедрами

5. Про підготовку проведення  науково-практичної конференції «Проблеми розвитку регіону»

 

Гришина Л.О.

Анастасенко С.М.

6.Про підготовку проведення студентської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука 2020»

 

Гришина Л.О.

Анастасенко С.М.

6.Про надання рекомендацій до друку підручників, посібників, навчально-методичних матеріалів

 

Зав.кафедрами

Голова Науково-методичної ради ПФ  НУК                                                        Гришина Л.О.