Індивідуальний план

роботи завідувача кафедри соціально – гуманітарних дисциплін Первомайської філії

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова БУКІНОЇ ТЕТЯЯНИ ВІКТОРІВНИ

на період карантину 12.03.2020 – 03.04.2020

 

п/н

Вид роботи

Зміст роботи

 

Організаційна робота

1. Участь у засіданнях директорату: 16.03.2020; 23.03.2020,30.03.2020.

2.Оперативне інформування викладачів кафедри про організацію роботи в умовах карантину.

3. Формування індивідуальних планів роботи викладачів кафедри на період карантину з обов’язковими складовими: наукова робота, методична робота, підготовка та розміщення на сайті навчального закладу матеріалів навчальних дисциплін  для забезпечення дистанційного навчання студентів.

 

Наукова робота

1. Підготувати тези для участі в II  Міжнародній науково – практичні конференції «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика», запланована на 30.04.2020 р.

2. Завершити роботу над текстом наукової статті для подачі до друку у фахове видання України. Робоча тема «Роль засобів масової інформації у реформуванні суспільства другої половини 1980-х рр. (на прикладі Миколаївської та Одеської областей УРСР і Молдавської РСР)»

 

Методична робота

1. Опрацювання тем лекцій і семінарських занять з дисциплін «Політологія», «Філософія», «Історія економіки та економічної думки» для забезпечення дистанційної роботи зі студентами і розміщення їх на сайті навчального закладу.

 

Підвищення кваліфікації

1. Участь у практичному вебінарі щодо організації навчального процесу під час карантину.

Мета: отримання практичних порад по налагодженню освітнього процесу шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно - комунікаційних технологій.

Завдання: -  ознайомлення з різними ресурсами для організації освітнього процесу; - вивчення окремих технік налагодження зворотного зв’язку; - опанування сучасними онлайн – інструментами для дистанційного навчання. /23.03.2020

 

Робота із забезпечення дистанційного навчання

1. Розміщення на сайті навчального закладу лекцій та семінарських занять  з «Історії економіки та економічної думки» для студентів 12 групи.

Тема 6Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.)

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції ( друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

2.Розміщення на сайті навчального закладу лекцій та семінарських занять  з «Філософії» для студентів груп 10, 12

Тема 5. «Філософія Нового часу». Відповідно тема семінарського заняття.

Тема 6. «Витоки та спрямованість німецької класичної філософії». Відповідно тема семінарського заняття.

Тема 7. Європейська філософія (XIX – XX ст.).

Тема 8. «Сучасна світова філософія»

3.Розміщення на сайті навчального закладу лекцій та семінарських занять  з «Політології» для студентів груп 35, 36, 37

Тема 5. «Основні політичні режими сучасності. Демократія: сутність, форми та роль у суспільстві». Відповідно тема семінарського заняття.

Тема 6. «Політичні партії та групи інтересів». Відповідно тема семінарського заняття.

Тема 7. Політичне лідерство та політичні еліти». Відповідно тема семінарського заняття.

 

Завідувач кафедри

соціально – гуманітарних

дисциплін, к. і. н.                                                                               Т.В.Букіна     

                             

 

План

роботи викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Первомайської філії

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Поліщук Ольги Володимирівни

на період карантину

№ з/п

Напрямок діяльності

Зміст діяльності

  1.  

Наукова робота

Підготовка наукової статті з робочою назвою «Поняття витрат, їх економічний зміст, фактори впливу на витрати».

  1.  

Методична робота

 

  1. Методичні вказівки з семінарських занять для студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни «Трудове право».
 

Навчання у магістратурі

Національна академія статистики, обліку та аудиту, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Підготовка до захисту дипломної роботи на тему: Вибір і обґрунтування методів управління затратами підприємства.

  1.  

Дистанційна робота

Підготовка тем для опрацювання їх студентами за дні карантину.

 

Викладач                                                              Поліщук О.В.

 

 

Індивідуальний план роботи на період з 12.03.2020 по 03.04.2020

викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Сотер Марії Вікторівни

 

Наукова робота

1

Підготовка та подача розділу «Preparation for intercultural communication as a means of youth realization in civil society» для друку у колективній монографії «Youth involvement in civil society development: current state and prospective trends» (Катовіце, Польща) у співавторстві з д. п. н., професором Султановою Н. В..

2

Підготовка та подача статті «Modern means of studentsforeign language training of Ukrainian technical institutions of higher education» для публікації в рецензованому науково-методичному журналі «Образование в 21-ом веке» (Єреванський державний університет, м. Єреван, Республіка Вірменія) у співавторстві з д. п. н., професором Слюсаренко Н. В..

Методична робота

1

Робота над закінченням розробки граматичного практикуму «Англійська мова для здобувачів вищої освіти: граматичний практикум». Близько 160 сторінок. Націлений на забезпечення самостійної роботи студентів в умовах змішаної форми навчання. В електронному та друкованому варіантах.

2

Робота над закінченням розробки навчального посібнику «Англійська мова в технічних закладах вищої освіти: навчальний посібник». Близько 230 сторінок. Націлений на забезпечення самостійної роботи студентів в умовах змішаної форми навчання. В електронному та друкованому варіантах.

Дистанційна робота

1.

Іноземна мова (10-ЕМ-19; 12-ЕП-19)

17/03/2020 Theme. Joint fulfilment of goals to achieve high results in a multicultural team.

23/03/2020 Theme. Building effective and productive communication in a multicultural team.

30/03/2020 Theme. Overcoming all kinds of barriers in a multicultural team.

2.

Бізнес курс англійської мови (45-ЕП-18)

16/03/2020Theme. Leadership. Part I.

18/03/2020Theme. Leadership. Part II.

23/03/2020 Theme. Effective leadership. Part I.

25/03/2020 Theme. Effective leadership. Part II.

30/03/2020 Theme. Teams and teamwork. Staff members. Part I.

01/04/2020 Theme. Teams and teamwork. Staff members. Part II.

3.

Бізнес курс англійської мови (42-ПТ-18; 46-ОА-18)

17/03/2020Theme. Leadership. Part I.

18/03/2020Theme. Leadership. Part II.

24/03/2020 Theme. Effective leadership. Part I.

25/03/2020 Theme. Effective leadership. Part II.

31/03/2020 Theme. Teams and teamwork. Staff members. Part I.

01/04/2020 Theme. Teams and teamwork. Staff members. Part II.

4.

Іноземна мова (51-ТЕМ-маг. 19)

18/03/2020 Theme. Engineering Technology. Progressive technological processes.

01/04/2020 Theme. Computer Numerical Control of Machine Tools. 

5.

Іноземна мова (52-ЕК-маг. 19)

17/03/2020 Theme. Economic Monitoring.

31/03/2020 Theme. Economic Ethics.