Другі Філософські читання

07 травня 2019 року кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін та БЖД були організовані Другі філософські читання. Актуальна та цікава тема політичного лідерства та політичної еліти об’єднала широке коло учасників обговорення. Жвава дискусія відбулася навколо питання про вплив соціальної мобільності у суспільстві на процеси формування політичної еліти. Об’єктом обговорення були відомі теорії політичних еліт Г.Москі та В.Парето. Але не залишилися поза увагою і погляди ідеологів В’ячеслава Липинського та Дмитра Донцова про політичні еліти та найважливіші державотворчі чинники – їх вплив на ключові події для української державності початку та кінця XX ст. і сучасні події. 


Особливу зацікавленість викликало питання про складові іміджу політичного лідера та методи його формування. На основі широкого теоретичного матеріалу, студенти аналізували іміджеві типи політичного лідерства широкого кола політичних діячів сучасної України.


В ході дискусії студенти висловлювали своє бачення постаті політичного лідера загальнонаціонального та регіонального рівнів. 


З повагою та найкращими побажаннями

на шляху досягнення поставлених завдань,

завідувач кафедри соціально-гуманітарних

дисциплін та БЖД, к. і. н.  Т.В.Букіна