Шановні студенти та учні шкіл міста Первомайська!

Запрошуємо Вас взяти участь у міжвузівській студентській науково-практичній конференції

Мета конференції:  обмін інформацією та результатами наукових досліджень щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та технічних проблемних питань розвитку України та активізація науково-дослідної роботи студентської молоді.

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології;
 • Духовні та соціально-політичні трансформації в умовах глобалізації;  
 • Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання;  
 • Проблеми  та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та аналізу;
 • Сучасні дослідження правових проблем;
 • Сучасний стан та перспективи розвитку енергетичного машинобудування та теплоенергетики.

  Оргкомітет конференції

Голова – директор ПФ НУК ім. адм. Макарова,  к.т.н., доцент  Доценко  С.М.

 Члени оргкомітету:

Жувагіна І.О. – к.е.н, доцент декан інженерно-економічного факультету

Анастасенко С.М.  к.т.н., - заступник декана інженерно-економічного факультету

Гришина Л.О. - к.е.н., доц. зав. кафедри економіки та організації виробництва

Козіцька Н.О. - к.е.н.,  зав. кафедри обліку і економічного аналізу,

Букіна Т.В.- к.і.н., зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та безпеки життєдіяльності

НестеренкоВ.В. -  к.т.н., доц.. зав.кафедри енергетичного машинобудування

Ошовський В.Я. - к.т.н., доц., зав.кафедри  теплоенергетики та технологій машинобудування

Тарасов І.В. -  к.х.н., доц.,.завідувач кафедри фундаментальних та загально-технічних дисциплін

Секретаріат  оргкомітету:

Студенти : Коробко Я., Димбовська Л.

             Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Текст тез надається в одному екземплярі  обсягом до 3 сторінок підготовлений за допомогою редактора MS Word. Кількість авторів не більше трьох.
 2. Формат сторінки А4(210Х297), поля 25 мм з усіх сторін, шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14пт; міжрядковий інтервал – одинарний; вирівнювання по ширині сторінки; абзацний відступ – 1,27; переноси у тексті не допускаються.
 3. Прізвище та ініціали автора (авторів), назва закладу – у лівому верхньому кутку - розмір шрифту  14пт (полу жирний)
 4. Назва доповіді - по центру великими буквами розмір шрифту  14пт (полу жирний).
 5. Подання переліку використаної літератури  обов’язкове. Посилання на літературу наводяться у тексті в квадратних дужках (напр.[3, с.25], де 3- за списком літератури, стор.25.) відповідно з порядком використання у тексті.

Матеріали, подані з порушенням вказаних вимог розглядатися не будуть. Організатори не несуть відповідальності за інформацію, що друкується, проте залишають за собою право чистового редагування.

 Заявку та матеріали подати до оргкомітету не пізніше 16 травня 2019 р.

 

Завантажити PDF для заповнення заявки