Запрошуємо студентів і викладачів до дискусії і роздумів.

Тема: Історики та філософи Античності і Середньовіччя про політичне лідерство.

Об’єктом обговорення обрано праці Платона, Аристотеля, Плутарха, Светонія, Макіавеллі.

Зустріч відбудеться 20.03.19 о 1300 , ауд. 21, корпус І.

Організатор: Букіна Тетяна Вікторівна.