Згідно наказу Міністерства освіти і науки №1637-л від 29.10.2018 року про проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології машинобудування» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Первомайській філії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова працювала експертна комісія у складі Ткачук Микола Анатолійович – завідувач кафедри теорія і системи автоматизованого проектування механізмів та машин Національного технічного університету «Харківський Політехнічний інститут», д.т.н., професор, голова комісії  та Ларшин Василь Петрович – професор кафедри технології машинобудування Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор, член комісії.  

В кабінеті директора: про наші досягнення.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЛАБОРАТОРІЯМИ ТА КАБІНЕТАМИ

 В лабораторії верстатів з ЧПК та роботизованих комплексів

Ознайомлення з діючими стендами в кабінеті металоріжучих верстатів

Комісія вважає за можливе акредитувати вищезгадану освітньо-професійну програму.