Згідно наказу Міністерства освіти і науки №1642-л від 29.10.2018 року про проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Технології енергетичного машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Первомайській філії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова працювала експертна комісія у складі Варбанець Роман Анатолійович – завідувач кафедри суднові енергетичні установки і технічна експлуатація Одеського національного морського університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії та Білоусов Євгеній Вікторович – доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки Херсонської державної морської академії, кандидат технічних наук, доцент, член комісії.  

Комісія працювала безпосередньо у навчальному закладі з 5 по 7 листопада 2018 року включно.

Комісія відвідала лабораторний комплекс ПФ НУК та залишилась задоволеною матеріально - технічною базою.

За результатами проведення акредитаційної комісії були підписані позитивні експертні висновки, які дозволяють продовжити підготовку фахівців освітнього рівня магістр в Первомайській філії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.