Цивільний захист

Технологія обробки спеціальних деталей

 Основи проектування мишан для трансформації теплової енергії

 Металорізальні вестати та обладнання автоматизованого виробництва

Організація та планування машинобудівного виробництва

Проектування спеціального ріжучого інструмента на базі CAD систем

Проектування технологычного оснащення на базы CAD систем

Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів

Системи автоматизованого проектування тенологічних процесів

Освiтньо-професiйна програма магістр Технології машинобудування

Освiтньо-професiйна програма магістр Технології енергетичного машинобудування

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Спеціальне та Автоматизоване Обладнання Металообробних Цехів

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Проектування Механічних та Складальних Цехів

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Системи Автоматизованого Проектування Технологічних Процесів

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем та процесів

Робоча Програма Навчальної Диcципліни - Проблеми міцності та надійності технологічного обладнання

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Охорона праці в галузі 

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Іноземна мова

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Проектування технологічних процесів