Відомості про Навчально-Методичне Забезпечення Освітньої Діяльності у Сфері Вищої Освіти

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Фінансовий Аналіз

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Управлінські Інформаційні Системи

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Стратегічний Управлінський Облік

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Професійна Етика Бухгалтерів та Аудиторів

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Охорона Праці

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Організація Обліку

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Облік і Аналіз ЗЕД

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Методологія Наукових Досліджень

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Консолідація Фінансової Звітності

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Бухгалтелський Облік в Управлінні Підприємством

Розділ 4

Розділ 5