Ukrainian English German Polish

Підготовка фахівців з вищою освітою в місті Первомайську Миколаївської області  розпочалася у 1961 році з Первомайського загальнотехнічного факультету Одеського технічного інституту харчової і холодильної промисловості. Цей факультет був створений за ініціативою працівників машинобудівного заводу імені 25-го Жовтня (тепер ТДВ «Первомайсьдизельмаш»), якому були необхідні кваліфіковані кадри.

Безпосередніми організаторами створення факультету були директор машинобудівного заводу Медведєв Ф.М. і декан факультету Дорогостайський З.Е., який керував факультетом більше 20 років. Тоді були побудовані навчальні корпуси та гуртожиток для студентів, сформований колектив викладачів. Було підготовлено більше 4500 інженерів.

Первомайський політехнічний інститут є правонаступником Первомайського загальнотехнічного факультету.

Матеріальна база факультету стала основою навчально-матеріальної бази політехнічного інституту та коледжу. В інституті і коледжі працює багато викладачів факультету. Їх досвід роботи успадковують молоді викладачі.

Творцем і першим директором Первомайського політехнічного інституту був Брендуля М.Ф., а заступником з навчальної роботи - Каніфольський Б.А. Згодом  директором інституту став Доценко С.М., а директором коледжу є Костюкова Т.І.

У 1987 році за ініціативою ради директорів підприємств і організацій міста Первомайська, міськкому Компартії України, виконкому Ради народних депутатів було створено технікум. Базове підприємство – завод імені 25 Жовтня / Наказ Мінважкмаша СРСР від 8 травня 1987 р. №220/ на денне відділення було прийнято 270 студентів за 7 спеціальностями; на заочному відділенні – 210 студентів за 4 спеціальностями.

В 1987 році сформувався колектив технікуму, у тому числі 28 викладачів. Директором був призначений М.Ф. Брендуля. Були обладнані 15 учбових кабінетів , 5 лабораторій, спортзал, бібліотека, читальний зал, їдальня, гуртожиток, слюсарна майстерня.

14 серпня 1987 року була створена партійна організація у складі 17 комуністів. Секретарем партійного бюро обрана Л.В. Кузьменко.

Профспілкова організація працівників створена 20 серпня 1987 року. Головою профкому був обраний П.З. Авілкін.

1 вересня 1987 року відбулося урочисте відкриття технікуму, в якому взяли участь перший секретар міськкому компартії України П.Т. Жарський, представники Мінважкмаша СРСР В.Ф. Шамонов та Т.І. Іщенко, керівники і представники підприємств, організацій і учбових закладів міста.

У вересні - жовтні 1987 року сформувались комсомольські і профспілкові організації в учбових групах. 15 вересня 1987 року відбулося перше комсомольське зібрання студентів. Секретарем комітету КСМ був обраний С.О. Титомир. Комсомольська організація працівників політехнікуму на чолі з О.Ю. Зінченко була створена 22 вересня 1987 року. Головою профкому студентів була обрана В.В. Нестеренко.

Відкриття технікуму співпало з 70-річчям Великої Жовтневої соціалістичної революції і початком вирішального етапу у перебудові радянського суспільства. Колектив викладачів, студентів, інженерно-технічних і учбово-виховних робітників покликаний зробити свій внесок у прискорення соціального і економічного розвитку країни.

У 1997 році керівники провідних підприємств міста та регіону, при активній підтримці міської та районної рад подали клопотання в Міністерство освіти і науки України про відновлення в місті підготовки спеціалістів з повною вищою освітою.

Міністерство освіти і науки спочатку створює на чолі з Українським державним морським технічним університетом навчально-науково-виробничий комплекс, а в 2002 році за погодженням з Кабінетом міністрів, на базі політехнічного коледжу створюється Первомайський політехнічний інститут.

Структурними підрозділами інституту є політехнічний коледж, інженерно-економічний та заочний факультети.

Первомайський політехнічний інститут одним з перших серед навчальних закладів України втілив у життя державну програму ступеневої підготовки фахівців, яка надає можливість студентам протягом навчання в закладі отримати атестат про повну загальну середню освіту, свідоцтво про робітничу професію за напрямком обраної спеціальності, дипломи молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста і в значній мірі вирішити освітні та соціально-економічні проблеми населення регіону. Інститут має на всі види освітньої діяльності ліцензії та сертифікати.

В інституті працює висококваліфікований викладацький склад: 5 докторів наук, професорів, 29 кандидатів наук, доцентів, 39 викладачів з першою та вищою категорією. Для молодих викладачів створені умови для успішного навчання в аспірантурі та магістратурі.

Серед вищих навчальних закладів Миколаївщини Первомайський політехнічний інститут посідає 3 місце за чисельністю студентів.

Підготовка фахівців здійснюється за напрямами: інженерна механіка, економіка і підприємництво, комп’ютерні науки, право.

Інститут розміщений в двох навчальних корпусах, має сучасний навчально-лабораторний комплекс, одинадцять спеціалізованих комп’ютерних класів, чотири навчально-виробничих майстерні, спортивний, тренажерний і актовий зали, тир, спортивний майданчик.

Комп’ютерна база інституту об’єднана в локальні мережі. Студенти і викладачі через окремий канал мають доступ до інформаційної системи Internet.

Інститут має упорядкований гуртожиток на 150 місць, їдальню, буфет та медичний пункт.

В навчальному закладі розвинене студентське самоврядування: існує студентський парламент, видається студентська газета «Політехнік», надає консультації студентська юридична приймальня.

В інституті створені умови різностороннього розвитку студентів: працюють спортивні секції, Клуб веселих та кмітливих, Клуб знавців англійської мови, драмгурток, народознавчий гурток, вокальна та танцювальна студії, гуртки «Електроніка» та «Автомобіліст».

Достатньо високий рівень професійних знань та достатньо високорозвинений інтелект випускника Первомайського політехнічного інституту дають змогу бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці.