Ukrainian English German Polish
   Абонент Прізвище, ім'я та по батькові Міський телефон
код міста (05161)
Директор ПННІ НУК
к.т.н., доцент Доценко Сергій Михайлович
4-24-54

Директор коледжу ПК НУК
викладач-методист Костюкова Тетяна Іванівна

5-80-34
Заступник директора філії з навчальної роботи
Галісевич Вікторія Петрівна
4-30-63
Заступник директора ПК НУК з виховної роботи
викладач-методист Верба Вікторія Михайлівна
5-81-36
Заступник директора ПК НУК з АХЧ
Коритний Юрій Вікторович
5-87-90
Головний бухгалтер ПК НУК
   Боровська Оксана Володимирівна
5-81-48
  Заступник директора коледжу з навчальної роботи
Краснощок Микола Миколайович
 4-30-63
 Заступник директора коледжу з
навчально-виробничої роботи
Гиль Олексій Олексійович
 4-23-93
   
 Декан інженерно-економічного факультету інституту
к.е.н. доцент Жувагіна Ірина Олександрівна
 4-23-75
 Кафедра "Енергетичне машинобудування"
завідувачка кафедри
к.т.н., доцент Нестеренко Вікторія Валентинівна
 4-23-93
Каферда "Економіки, обліку та підприємництва"
завідувачка кафедри
к.е.н., доцент Гришина Лариса Олександрівна
 4-23-75
Кафедра "Соціальних та  загальнотехнічних дисциплін"
завідувач кафедри
к.х.н., доцент Тарасов Ігор Вадимович
4-32-27  
 Кафедра "Теплоенергетики та технологій
машинобудування"
завідувач кафедри
к.т.н., доцент
Ошовський Віктор Якович
  4-32-27
 Відділення Економіки та підприємництва
завідуюча відділенням
Сологуб Наталя Володимирівна
  4-23-75
Відділення Правознавство
завідуюча відділенням
Бойко Юлія Анатоліївна
4-23-75
Відділення Двигунів та автомобілів
завідуючий відділенням
Бельський Федір Володимирович 
4-31-65
Відділення Обслуговування комп'ютерних систем
завідуючий відділенням
Калашніков Олег Вячеславович
4-31-65
Приймальна комісія 5-81-51
Бухгалтерія 4-31-45
Відділ кадрів 5-87-90
Гуртожиток 4-30-58
 Навчальна частина 4-30-63