Відділення "Обслуговування комп’ютерних систем" створено 1 вересня 2001 року. До складу відділення входять дві циклові комісії: "Обслуговування комп’ютерних систем та мереж" (з 01.09.2001 р.) – голова циклової комісії Клига Л.Ф. (викладач вищої категорії) та "Фундаментальних дисциплін" - голова циклової комісії Сологуб А.М. (викладач-методист).

Навчально-методичний процес за спеціальністю забезпечують висококваліфіковані фахівці, зокрема, доценти, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії, які активно займаються науковою роботою.

Викладачі відділення постійно приймають участь в науково-практичних конференціях, публікують у фахових виданнях наукові роботи, розробляють підручники.

В ході навчального процесу студенти також приймають участь в наукових конференціях, конкурсах та олімпіадах, як в нашому навчальному закладі, так і в інших навчальних закладах України та неодноразово отримували призові місця.

За період з 2001 року по 2011 рік циклова комісія "Обслуговування комп’ютерних систем" здійснила шість випусків студентів денної форми навчання.

Більшість студентів відділення продовжують навчання за спеціальністю до освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст", та "магістр" в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова та в інших ВНЗ України.

Сьогодні випускники відділення здійснюють свою професійну діяльність на підприємствах міста Первомайська АО "Фрегат", АО "Первомайськдизельмаш", ВАТ "Бриг", РМЗ Южноукраїнськ, а також на машинобудівних підприємствах міст Одеси, Києва, Кременчуга, Харкова, Миколаєва та інших.