Ukrainian English German Polish

Приклад мотиваційних листів

Розпорядження про склад вибіркової комісії

Положення про мотиваційний лист

Положення про апеляційну комісію

Положення про відбіркову комісію ПННІ НУК

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання для здобуття вищої освіти в НУК імені адмірала Макарова в 2023 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Первомайського навчально-наукового інституту НУК ім.адм. Макарова на робітничу спеціальність "4112 - ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ" на 2022-2023 рік 

 

Програма фахового іспиту при прийомі на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма Економіка і управління підприємством

Програма фахового іспиту при прийомі на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства