Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Первомайській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Переглянути тут..........


 Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою «Економіка і управління підприємством» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» у Первомайській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

  Переглянути тут..........


Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології енергетичного машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Первомайській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Переглянути тут..........


 

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології  машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Первомайській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 Переглянути тут..........


Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" у Первомайському політехнічному інституті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Переглянути тут..........


 З 16 по 18 грудня 2015 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №2029л від 11.12.2015 року було проведено первинну акредитацію підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.05060101 "Теплоенергетика". 

Наказ переглянути тут....

Висновки експертної комісії завантажити тут....